سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

1000 لغت انگلیسی Long man به فارسی

در این درس لغات مربوط به خانه ها و خانواده ها یاد داده می شود

سطح اول | درس خانه ها و خانواده ها   بازگشت به لیست دروس

  bedroom   اتاق خواب

bedroom
Definition a room with a bed where you sleep
نمایش ترجمه
In Context I have a big bed in my bedroom.
نمایش ترجمه