سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش انگلیسی 0 تا 100 - سطح اول

Unit 1

سطح اول | بخش 1   بازگشت به لیست دروس

  Learning outcomes  

Students can . . . introduce themselves and others
say hello and good-bye
ask for and say names
spell names
talk about where people are from and what they do
discuss people's names and jobs
دانش‌آموزان خواهند توانست ... خود و دیگران را معرفی کنند
سلام و خداحافظی کنند
اسم افراد را پرسیده و بگویند
اسمها را تلفظ کنند
صحبت کردن درباره‌ی اینکه مردم از کجا هستند و چه کاری انجام می دهند
در مورد نام و شغل مردم گفتگو کنند.